Osmium-Info
אוֹתֶנְטִיוּת

אוֹתֶנְטִיוּת

אוסמיום היא מתכת שלא ניתן לזייף.

ניתן לזהות את המבנה הגבישי בביטחון של בערך פי 10,000 יותר מטביעת אצבע.

מתכת האוסמיום לא יכולה להיות מזויפת באמצעות ליבה של מתכת אחרת כי הצפיפות של מתכת זו תהיה קטנה יותר מאשר צפיפות האוסמיום.

אוסמיום יכול להיות מגובש רק על ידי חברה אחת ברחבי העולם, אשר פיתחה את התהליך על פני תקופה של 40 שנה של מחקר ופיתוח. כיסוי התהליך כולו דורש כ. 160 ניסויים, שכל אחד נמשך כשלושה חודשים. לכן, לא ניתן לעקוף את תהליך ההתגבשות.

בצורתו הלא גבישית, אוסמיום הוא חומר מסוכן והוא מזוהה בבירור כספוג אוסמיום בצבע שחור.

 

 
© 2023
Fenster schließen
אוֹתֶנְטִיוּת